Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 13/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 1.1695.

Xoay vòng: 1,1695

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1695 với mục tiêu ở mức 1.1650 và 1.1625 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.1695, tìm thêm điểm tăng thêm với 1.1725 và 1.1760 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng giảm giá chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,3225

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3225 với mục tiêu ở mức 1.3150 & 1.3120 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3225 cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3255 & 1.3285 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

USD / CHF Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Pivot: 1,0000

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,0000 với mục tiêu ở mức 1,0030 & 1,0060 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 1,0000 xem xét giảm điểm thêm với 0,9970 và 0,9940 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng tăng.

USD / JPY Trong ngày: xu hướng tăng trên 112.35.

Xoay vòng: 112,35

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 112,35 với mục tiêu mở rộng 113,00 & 113,35.

Kịch bản thay thế: dưới 112,35 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 112,00 & 111,65 như mục tiêu.

Nhận xét: RSI ủng hộ để tăng thêm.

USD / CAD Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Pivot: 1.3190

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3190 với các mục tiêu ở mức 1.3135 & 1.3115 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3190, tìm thêm điểm tăng thêm với 1.3220 & 1.3240 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được giới hạn bởi một đường xu hướng giảm.

AUD / USD ST: chịu áp lực.

Pivot: 0,7515

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,7515 với mục tiêu ở mức 0,7310 và 0,7160 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7515 cho đà tăng tiếp theo với 0,7670 và 0,7810 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là 0,7515 là kháng cự, hãy tìm biến động giá choppy với xu hướng giảm.

Share.

Leave A Reply