Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 23/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: mục tiêu 1,1765.

Xoay vòng: 1,1720

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,1720 với mục tiêu ở mức 1,1765 và 1,1785 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới 1.1720 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.1700 và 1.1670 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và tiếp tục tăng.

GBP / USD Trong ngày: mục tiêu 1.3180.

Xoay vòng: 1,3095

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3095 với các mục tiêu ở mức 1.3180 và 1.3215 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1,3095 tìm kiếm điểm giảm hơn nữa với mục tiêu 1.3050 & 1.3000.

Nhận xét: RSI đang tăng và tiếp tục tăng.

USD / CHF Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,9950

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,9950 với mục tiêu ở mức 0,9890 và 0,9870 gia hạn.

Kịch bản thay thế: trên 0,9950 tìm thêm điểm tăng thêm với 0,9975 & 1.0005 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đã phá vỡ mức 30 của nó.

USD / JPY Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 111,60

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 111,60 với mục tiêu tại 110,60 & 110,20 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 111,60 tìm kiếm tăng hơn nữa với 112,15 & 112,50 như mục tiêu.

Nhận xét: RSI đã phá vỡ mức 30 của nó.

USD / CAD Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1.3165

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3165 với mục tiêu ở mức 1.3105 & 1.3065 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên mức 1.3165, cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3200 & 1.3230 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang giảm và tiếp tục giảm.

AUD / USD : mức kháng cự quan trọng tại 0,7515.

Xoay vòng: 0,7515

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,7515 với mục tiêu ở mức 0,7310 và 0,7160 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7515 cho đà tăng tiếp theo với 0,7670 và 0,7810 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự tại 0,7515 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới mức 0,7310 vẫn ở mức cao.

Share.

Leave A Reply