Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại ngoại tệ TradingCentral ngày 26/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: tiếp tục tăng thêm.

Xoay vòng: 1,1700

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,1700 với mục tiêu ở mức 1,1750 và 1,1770 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới 1.1700 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.1685 và 1.1660 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI gọi cho một upleg mới.

GBP / USD Trong ngày: mục tiêu 1.3210.

Xoay vòng: 1.3155

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3155 với các mục tiêu ở mức 1.3210 & 1.3240 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3155 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3130 & 1.3110 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và cho dấu hiệu tăng điểm hơn nữa.

USD / CHF Trong ngày: tới 0,9900.

Xoay vòng: 0,9930

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,9930 với mục tiêu ở mức 0,9900 & 0,9880 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,9930 tìm kiếm điểm tăng hơn nữa với 0,9950 và 0,9975 làm mục tiêu.

Nhận xét: tỷ lệ ngắt dưới 0,9900 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 0,9880.

USD / JPY Trong ngày: dưới áp lực.

Xoay vòng: 111,15

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 111,15 với mục tiêu ở mức 110,60 & 110,35 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 111,15 tìm kiếm tăng thêm với 111,50 & 111,90 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự tại 111.15 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới mức 110.60 vẫn cao.

USD / CAD Trong ngày: chịu áp lực.

Xoay vòng: 1,3080

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3080 với mục tiêu ở mức 1.3005 & 1.2975 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3080 cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3130 và 1.3165 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được giới hạn bởi đường xu hướng giảm.

AUD / USD Trong ngày: tiếp tục tăng điểm.

Xoay vòng: 0,7425

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7425 với mục tiêu ở mức 0,7480 & 0,7505 mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7425 cho xu hướng giảm tiếp theo với 0,7405 và 0,7385 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và cho dấu hiệu tăng điểm hơn nữa.

Share.

Leave A Reply