Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 27/7/2018

0

 EUR / USD Trong ngày: mức giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,1670

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1670 với mục tiêu ở mức 1.1625 và 1.1600 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.1670 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.1705 & 1.1730 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đã phá vỡ mức 30 của nó.

GBP / USD Trong ngày: về phía 1.3095.

Xoay vòng: 1.3135

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 1,3135 với các mục tiêu ở mức 1,3095 và 1,3070 gia hạn.

Kịch bản thay thế: trên 1.3135 cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3175 và 1.3210 là mục tiêu.

Nhận xét: thời gian nghỉ dưới 1.3095 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 1.3070.

USD / CHF Trong ngày: nhắm mục tiêu @ 0,9950.

Xoay vòng: 0,9920

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9920 với mục tiêu ở mức 0,9950 và 0,9975 phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 0,9920 tìm thêm điểm yếu hơn với 0,9900 và 0,9880 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

USD / JPY Trong phiên: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 110,90

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 110,90 với mục tiêu mở rộng ở 111,35 & 111,55.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110,90 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 110,55 & 110,35 như mục tiêu.

Nhận xét: sự bứt phá trên 110,90 là một tín hiệu tích cực đã mở đường dẫn đến 111,35.

USD / CAD Trong ngày: hồi phục.

Pivot: 1.3025

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3025 với các mục tiêu ở mức 1,3095 và 1,3130 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới 1.3025 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3005 và 1.2975 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn với xu hướng tăng.

AUD / USD Trong ngày: xem 0,7360.

Xoay vòng: 0,7410

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 0,7410 với mục tiêu ở mức 0,7360 và 0,7340 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7410 cho đà tăng tiếp theo với 0,7430 và 0,7450 làm mục tiêu.

Nhận xét: điểm ngắt dưới 0,7410 là tín hiệu không tốt đã mở đường dẫn đến 0,7360.

Share.

Leave A Reply