Hỗ trợ trực tiếp
      

Các chỉ dẫn kỹ thuật

0

Các chỉ dẫn kỹ thuật là gì?

Một chỉ dẫn kỹ thuật là một chuỗi các dữ liệu được thiếp lập từ các mức giá trong quá khứ.

Sử dụng các chỉ dẫn kỹ thuật để:

 1. Báo động xu hướng
 2. Xác định lại xu hướng giá
 3. Dự đoán xu hướng giá

Các chỉ dẫn kỹ thuật là gì

Các loại chỉ dẫn phân tích kỹ thuật

Các loại chỉ dẫn phân tích kỹ thuật

Các lợi ích và hạn chế của các loại chỉ dẫn

Các lợi ích và hạn chế của các loại chỉ dẫn

Đường trung bình

Đường trung bình đơn giản là mẫu đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất trong các dạng đường trung bình. Đường trung bình đơn giản được tính toán bằng cách cộng dồn dãy các giá trị trong một khoảng thời gian gồm một số ngày nhất định và sau đó lấy tổng số chia cho số ngày.

Đường trung bình (tt)

Cách sử dụng đường trung bình:

1. Để xác định xu hướng:

Thông thường, nhà đầu tư nhìn vào độ dốc của đường trung bình để xác định xu hướng giá. Ví dụ, nếu đường trung bình có độ dốc xuống, và giá hiện tại đang ở dưới đường trung bình thì xu hướng được xác định là xu hướng giảm. Ngược lại là xu hướng tăng. Nếu giá hiện tại đang di chuyển cả phía trên, dưới và đường trung bình khá bằng phẳng thì thị trường đang được xem là không có xu hướng rõ ràng.

Cách sử dụng đường trung bình

 1. Đưa ra các tín hiệu mua và bán:
 • Có nhiều cách để xác định các tín hiệu mua/bán bằng đường trung bình. Đầu tiên, có thể nhìn vào mối quan hệ giữa giá đóng cửa và đường Trung bình đơn giản. Nếu thị trường đóng cửa ở giá nằm trên đường Trung bình thường cho thấy một tín hiệu mua, trong khi đó, nếu thị trường đóng cửa dưới đường trung bình cho thấy một tín hiệu bán.
 • Một cách khác là sử dụng 2 đường trung bình, một đường trung bình ngắn hạn và một đường khác dài hơn. Các tín hiệu bán và mua được chỉ ra tại các điểm cắt nhau của đường trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn. Ví dụ, nếu đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ dưới lên thường dự báo tín hiệu mua và ngược lại, nếu đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ trên xuống dự báo một tín hiệu bán.

Đưa ra các tín hiệu mua và bán

Đường Stochastic

Đường Stochstic được George C. Lane sử dụng vào cuối những năm 1950, Chỉ dẫn Stochastic là một loại chỉ dẫn động lực xác định vị trí của giá đóng cửa đang ở mức cao/thấp của khoảng dao động trong một khoảng thời gian xác định. Giá đóng cửa ở gần mức cao của khoảng dao động cho thấy thị trường tích lũy nhiều lệnh mua và nếu mức giá này ở gần đáy sẽ báo hiệu thị trường đang bán ra nhiều.

Cách tính:

cách tính

Cách sử dụng:

Đường Stochastic thể hiện chu kỳ dao động của giá với những yếu tố sau:

 • Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng gần với phần trên của khoảng dao động giá.
 • Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng gần với phần đáy của khoảng dao động giá

Thông thường, đường Stochastic gồm 2 đường, %K và %D. Sự khác nhau giữa 2 đường Stochastic Nhanh và Chậm được tính toán dựa trên các đường %K và %D. Đường Stochastic chậm di chuyển chậm hơn và nhẵn hơn so với đường Stochastic nhanh.

Ứng dụng:

1.  Xác định các vùng mua nhiều/bán nhiều

 • Nếu đường Stochastic vượt trên đường 80 – giá đang ở trong vùng mua nhiều

nNếu đường Stochastic nằm dưới đường 20 – giá đang ở trong vùng bán nhiều

 1. Phát hiện các tín hiệu mua/bán
 • Đường %K và % D di chuyển trên đường 80 và dưới đường 20

n2 đường %K và %D cắt nhau

nĐường %K và %D di chuyển dưới đường 80 và trên đường 20.

 1. Xác định xu hướng tăng/giảm dựa vào sự phân kỳ của xu hướng giá và đường Stochastic

Ứng dụng

Dải băng Bolinger

 • Dải băng Bolinger được dùng và phát triển bởi John Bollinger, dài băng Bollinger là một chỉ dẫn thường được sử dụng để so sánh mức độ biến động của các mức giá liên quan trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ dẫn này bao gồm 3 đường giá bao quanh vùng dao động chủ yếu của giá, 3 đường này gồm:
 1. Đường trung bình đơn giản ở giữa,
 2. Dải băng ở trên (đường trung bình đơn giản cộng với 2 đơn vị lệch chuẩn);
 3. Dải băng ở dưới (đường trung bình trừ đi 2 đơn vị lệch chuẩn).
 • Độ lệch chuẩn (một chỉ số thống kê) thường được dùng như một chỉ dẫn tốt trong quan sát dao động. Lý thuyết về độ lệch chuẩn cho rằng các dải băng sẽ phản ứng một cách nhanh chóng đối với sự thay đổi của giá và phản ánh những chu kỳ dao động cao hay thấp. Một sự tăng giá đột ngột (hoặc giảm giá) hay nói một cách khác là sự dao động lớn, sẽ dẫn đến sự mở rộng của dải băng.

Cách sử dụng dải băng Bollinger

 • Xác định vùng mua nhiều và bán nhiều của thị trường.
 • Kết hợp với các đường giao động như Stochastic để xác định các tín hiệu mua và bán.
 • Xác định vùng giao động của giá.
 • Báo hiệu các mức đỉnh tiềm năng và đáy tiềm năng.

Cách sử dụng dải băng Bollinger

Đường MACD

 • Đường Trung bình hội tụ và phân kỳ (MACD) được sử dụng và phát triển bởi Gerald Appel, MACD là một trong những công cụ đơn giản nhất và được sử dụng tốt.
 • MACD dùng đường trung bình – vốn là một chỉ dẫn chậm, kết hợp với các yếu tố theo đường xu hướng. Những chỉ dẫn chẫm này được chuyển đổi thành các đường đo động lượng bằng cách lấy hiệu 2 đường trung bình dài và trung bình ngắn. Kết quả này sẽ được vẽ thành một đường mà dao động lên xuống xung quanh giá trị 0, không có bất kì giới hạn trên hay dưới.

Cách sử dụng đường MACD:

 • Nhận biết các tín hiệu mua/bán
 • Xác định xu hướng giá
 • Xác định sự phân kỳ của xu hướng tăng/giảm.

Cách sử dụng đường MACD:

 • Nhận biết các tín hiệu mua/bán: Các tín hiệu mua/bán được xác nhận khi 2 đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên báo hiệu một tín hiệu mua, và nếu tiếp tục cắt lên trên đường 0, xu hướng tăng càng được xác định rõ hơn. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống thường báo hiệu một tín hiệu của xu hướng giảm, và nếu đường MACD cắt từ treên xuống vượt qua đường 0 thì tín hiệu này được xác nhận rõ hơn.
 • Xác định xu hướng giá:Xác định xu hướng giá: Nếu cả 2 đường MACD ở trên (hoặc dưới) đường 0 và đường MACD ở trên (dưới) đường tín hiệu, thì xu hướng được xác định là xu hướng tăng (giảm).
 • Xác định sự phân kỳ của xu hướng tăng/giảm: khi có sự phân kỳ của đường MACD và đường xu hướng giá xác định rằng xu hướng tăng hay giảm đang yếu đi. Khi giá đang tăng cao hơn nhưng các mức cao của MACD đang theo xu hướng giảm, điều này cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi. Trong khi đó, xu hướng giảm đang yếu đi được báo hiệu khi xu hướng của giá đang thấp đi nhưng khi những mức thấp của đường MACD đang cao hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự phân kỳ xác định xu hướng đang yếu đi chứ không có nghĩa là xu hướng đã thực sự đảo chiều. Sự đảo chiều của xu hướng phải được xác nhận bởi các biến động trực tiếp từ giá, chẳng hạn một sự bẻ gảy đường xu hướng.

Cách sử dụng đường MACD

đường MACD

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply