Các kỹ thuật cơ bản

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 03/01/2019

1/ Mức hỗ trợ(S) - Mức kháng cự(R)

  • Mức hỗ trợ (Support): Là mức giá mà tại đó nhu cầu được xem là đủ mạnh để ngăn cản sự giảm giá thấp hơn.

  • Mức kháng cự (Resistance): Là mức giá mà tại đó lượng cung được xem là đủ mạnh để ngăn cản sự tăng giá cao hơn.

  • Các phương pháp xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự

        - Các mức giá cao và thấp

            + Mức hỗ trợ được xác định bởi tập hợp các mức giá thấp.

            + Mức kháng cự được xác định bởi tập hợp các mức giá cao

 

     - Các số chẵn: Mức hỗ trợ và kháng cự có thể xuất hiện ở các mức giá chẵn, như 10, 20, 25, 50, 100,…à Nên tránh đặt lệnh tại các mức giá này.

    - Vùng hỗ trợ và kháng cự: Đôi khi một vùng xung quanh một mức giá sẽ tạo thành mức hỗ trợ và kháng cự.

 

2/ Đường xu hướng (Trend lines): Đường xu hướng thể hiện hướng di chuyển của thị trường và được xem là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các phân tích

  • Các đặc điểm của đường xu hướng

         - Số lượng điểm: Cần phải có 2 điểm trở lên để vẽ. Số điểm càng nhiều thì tính chuẩn xác của đường xu hướng càng cao.

         - Khoảng cách các điểm: Các điểm phải có khoảng cách tương đối như nhau.

         - Góc: Khi độ dốc của đường xu hướng càng tăng thì tính chuẩn xác của các mức hỗ trợ và kháng cự càng giảm.

 

3/ Kênh xu hướng: Kênh xu hướng được thiết lập bởi 2 đường xu hướng song song nhau

Hình minh họa

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78