Thị trường có 3 dạng biểu đồ cơ bản: line chart, bar chart, candle chart.

Biểu đồ dạng đường (line chart): một đường kẻ đơn nối giữa các điểm cao thấp lại với nhau.

Biểu đồ dạng thanh (bar chart): hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất

Biểu đồ nến (candle chart): biểu đồ nến cũng tương tự như biểu đồ dạng thanh, hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất nhưng dễ nhìn và đẹp hơn

Hotline
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78