Khái niệm: đường Stochstic được George C Lane sử dụng vào cuối những năm 1950, là những đường chỉ sự dao động của giá dựa trên cơ sở:

+ Giá đóng cửa ở gần mức cao của khoảng dao động cho thấy thị trường tích lũy nhiều lệnh mua.

+ Nếu giá đóng cửa ở gần đáy của khoảng dao động sẽ báo hiệu thị trường đang bán ra nhiều.

Mỗi chỉ báo Stochastic sử dụng hai đường, % K và %D, hai đường Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.

Cách tính:

+ % K =  100 x [(Close – Lowest Low (n))/ (Highest High (n) – Lowest Low (n)] 

+ % D = 3 – Periods moving average of % K

Ứng dụng:

 

Chỉ ra các vùng mua nhiều/bán nhiều:

+Nếu đường Stochastic vượt trên đường 80 – giá đang ở trong vùng mua nhiều

+ Nếu đường Stochastic nằm dưới đường 20 – giá đang ở trong vùng bán nhiều

Chỉ ra các tín hiệu mua/bán:

+ Tín hiệu bán: đường %K và % D cắt xuống từ vùng trên 80.

+ Tín hiệu mua: đường %K và % D cắt lên từ vùng dưới 20

Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá:

+ Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.

+ Sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.

Tóm Lại:

- Dựa vào chỉ báo dao động  để xác định dấu hiệu mua – bán, tình trạng thị trường.

- Chỉ báo dao động là những chỉ báo đi sau (dự báo biến động sau diễn biến thị trường), chỉ báo này chỉ áp dụng đúng đắn (hiệu quả) cho thị trường không có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang diễn theo xu hướng thì dấu hiệu theo xu hướng thị trường sẽ đáng tin cậy hơn.

- Cần kết hợp chỉ báo dao động Stochastic với các chỉ báo dao động khác và các chỉ báo xu hướng để có thể đưa ra chiến lược thích hợp với điểm vào hợp lý, các mức chốt lời, chặn lỗ kỹ thuật.

Hotline
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78