Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ của tradingCentral ngày 19/02/2016

0

   EUR / USD trong ngày: kháng cự chính tại 1,1145.

Điểm trung bình ngày(pivot): 1,1145

Chiến lược chính: bán dưới 1,1145 với mục tiêu 1,1070 & 1,1040.

Phương án phụ: mua trên 1,1145 với mục tiêu 1,1185 & 1,1210.

Nhận xét: khả năng đi lên bị hạn chế bởi kháng cự 1,1145. Nếu giá không vượt qua được 1.1145 thì khả năng phá vỡ 1.107 là cao.

   GBP / USD trong ngày: xu hướng vẫn là tăng.

Điểm trung bình ngày(pivot): 1.4270

Chiến lược chính: mua trên 1.4270 với mục tiêu 1,4400 & 1,4465.

Phương án phụ: bán dưới 1.4270 với mục tiêu 1.4240 & 1,4205.

Nhận xét: một sự điều chỉnh có thể xay ra, nhưng mức độ của nó nên được hạn chế và xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

   AUD / USD trong ngày: xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Điểm trung bình ngày(pivot): 0,7145

Chiến lược chính: bán dưới 0,7145 với mục tiêu 0,7080 & 0,7060.

Phương án phụ: mua trên 0,7145 với mục tiêu 0,7170 & 0,7190.

Nhận xét: RSI dưới mức trung bình 50, thể hiện xu hướng giảm.

   USD / CHF trong ngày: xu hướng vẫn là tăng.

Điểm trung bình ngày(pivot): 0,9890

Chiến lược chính: mua trên 0,9890 với mục tiêu 0,9985 & 1,0030.

Phương án phụ: bán dưới 0,9890 với mục tiêu 0,9840 & 0,9785.

Nhận xét: một sự điều chỉnh có thể xảy ra, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng.

   USD / JPY trong ngày : xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Điểm trung bình ngày(pivot): 113,65

Chiến lược chính: bán dưới 113,65 với mục tiêu 112,35 &  111,65.

Phương án phụ: mua trên 113,65 nhìn cho tăng thêm với 114,50 &  114,90.

Nhận xét: RSI thiếu đà đi lên.

   USD / CAD trong ngày: xu hướng tăng.

Điểm trung bình ngày(pivot): 1.3715

Chiến lược chính: mua giữ vị trí dài trên 1,3765 với mục tiêu 1,3845 & 1,3900.

Phương án phụ: bán dưới 1.3715 nhìn cho việc giảm hơn nữa với 1.3650 & 1,3580.

Nhận xét: RSI đang tăng và kêu gọi tăng thêm.

Share.

Leave A Reply