Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 01/8/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng giảm giá chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1.1705

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 1.1705 với mục tiêu ở mức 1.1665 và 1.1650 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.1705 điểm cho đà tăng tiếp theo với 1.1730 và 1.1745 là mục tiêu.

Chú thích: ngắt dưới 1.1705 là một tín hiệu tiêu cực đã mở một đường dẫn đến 1.1665.

GBP / USD Trong ngày: về phía 1.3095.

Xoay vòng: 1.3135

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 1,3135 với các mục tiêu ở mức 1,3095 và 1,3080 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên mức 1.3135 cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3150 và 1.3170 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.

USD / CHF Trong ngày: mục tiêu 0,9935.

Xoay vòng: 0,9885

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0.9885 với mục tiêu ở mức 0,9935 và 0,9955 phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0.9885 tìm thêm điểm giảm thêm với 0.9865 và 0.9850 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được hỗ trợ bởi một đường xu hướng tăng.

USD / JPY Trong ngày: tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 111,55

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 111,55 với mục tiêu mở rộng ở 112,20 & 112,50.

Kịch bản thay thế: dưới 111,55 xem xét giảm điểm thêm với 111,15 & 110,90 như mục tiêu.

Nhận xét: sự bứt phá trên 111,55 là một tín hiệu tích cực đã mở đường dẫn đến 112,20.

USD / CAD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1.2990

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 1.2990 với mục tiêu ở mức 1.3035 và 1.3055 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1.2990 tìm điểm giảm sâu hơn với 1.2960 và 1.2930 là mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 1.2990 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

AUD / USD Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,7430

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,7430 với mục tiêu ở mức 0,7400 và 0,7385 phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7430 cho đà tăng tiếp theo với 0,7440 và 0,7450 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.

Share.

Leave A Reply