Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 02/4/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 02/04/2019

AUD / USD Intraday: từ chối.

EUR / USD trong ngày: xem 1.1175.

GBP / USD Intraday: từ chối.

USD / CAD trong ngày: mục tiêu 1.3270.

USD / CHF Intraday: tăng thêm.

USD / JPY Intraday: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Hotline tư vấn miễn phí: ‭089 6708199‬