Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 02/8/2018

0

EUR / USD Trong ngày: chịu áp lực.

Xoay vòng: 1,1680

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1680 với mục tiêu ở mức 1.1650 và 1.1635 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.1680, tìm kiếm tăng điểm tiếp theo với 1.1700 & 1.1720 là mục tiêu.

Nhận xét: điểm ngắt dưới 1.1680 là tín hiệu không tốt đã mở đường dẫn đến 1.1650.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1.3105

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3105 với mục tiêu ở mức 1.3145 và 1.3170 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1.3105 xem xét giảm điểm thêm với 1.3080 và 1.3050 là mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 1.3105 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / CHF Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 0,9900

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9900 với mục tiêu ở mức 0,9935 và 0,9955 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 0,9900 tìm thêm điểm yếu hơn nữa với 0,9885 và 0,9865 là mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 0,9900 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / JPY Trong ngày: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 111.75.

Xoay vòng: 111,75

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 111,75 với mục tiêu mở rộng 111,35 & 111,15.

Kịch bản thay thế: trên 111,75 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 112,00 & 112,15 như mục tiêu.

Nhận xét: tiềm năng tăng có khả năng bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự tại mức 111,75.

USD / CAD Trong ngày: chịu áp lực.

Xoay vòng: 1.3015

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3015 với mục tiêu ở mức 1.2980 và 1.2960 mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên mức 1.3015, cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3035 và 1.3055 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự 1.3015 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới mức 1.2980 vẫn ở mức cao.

AUD / USD Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 0,7410

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,7410 với mục tiêu ở mức 0,7390 và 0,7380 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7410 cho đà tăng tiếp theo với 0,7420 và 0,7430 làm mục tiêu.

Chú thích: RSI được trộn lẫn và cảnh báo.

Share.

Leave A Reply