Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 10/9/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 10/09/2019

AUD / USD Intraday: từ chối.

EUR / USD trong ngày: mục tiêu 1.1015.

GBP / USD Intraday: từ chối.

USD / CAD Intraday: tiếp tục sự phục hồi.

USD / CHF Intraday: sự tăng giá chiếm ưu thế.

USD / JPY Trong ngày: aim @ 107,80.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78