Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 11/07/2018

0

EUR / USD Trong ngày: mức giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,1750

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1750 với mục tiêu ở mức 1.1705 & 1.1690 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.1750, tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.1770 và 1.1790 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là 1.1750 là kháng cự, kỳ vọng trở lại 1.1705.

GBP / USD Trong ngày: phục hồi trong tầm nhìn.

Xoay vòng: 1,3230

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3230 với các mục tiêu ở mức 1,3300 & 1,3325 gia hạn.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1,3230 tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.3190 và 1.3150 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

USD / CHF Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 0.9940.

Xoay vòng: 0,9940

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,9940 với mục tiêu ở mức 0,9905 & 0,9890 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,9940 tìm thêm điểm tăng thêm với 0,9960 và 0,9975 làm mục tiêu.

Nhận xét: chỉ báo RSI giảm.

USD / JPY Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 111,10

Sở thích của chúng tôi: các vị thế ngắn dưới 111,10 với mục tiêu ở mức 110,65 & 110,55.

Kịch bản thay thế: phía trên 111,10 tìm thêm điểm tăng thêm với 111,30 & 111,45 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI được giới hạn bởi đường xu hướng giảm.

USD / CAD Trong ngày: xu hướng tăng trên 1.3110.

Pivot: 1.3110

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3110 với các mục tiêu ở mức 1.3160 ​​và 1.3175 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3110 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3090 và 1.3065 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI kêu gọi sự phục hồi.

AUD / USD Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,7450

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 0,7450 với mục tiêu ở mức 0,7390 và 0,7375 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7450 cho đà tăng tiếp theo với 0,7470 và 0,7485 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

Share.

Leave A Reply