Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 12/4/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 12/04/2019

AUD / USD trong ngày: xem 0,7090.

EUR / USD Intraday: tăng lên.

GBP / USD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

USD / CAD Intraday: xu hướng vẫn tăng.

USD / CHF Intraday: xu hướng vẫn tăng.

USD / JPY Intraday: tăng thêm.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78