Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 13/5/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 13/05/2019

AUD / USD ST: chịu áp lực.

EUR / USD ST: mức kháng cự chính tại 1.1330.

GBP / USD ST: thận trọng.

USD / CAD ST: xu hướng vẫn tăng.

USD / CHF ST: thận trọng.

USD / JPY ST: nhược điểm chiếm ưu thế.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78