Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 16/4/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 16/04/2019

AUD / USD Intraday: từ chối.

EUR / USD Intraday: quay xuống.

GBP / USD Intraday: từ chối.

USD / CAD Intraday: tiến xa hơn.

USD / CHF Intraday: tiến xa hơn.

USD / JPY Intraday: giới hạn tăng.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78