Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 17/5/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 17/05/2019

AUD / USD Intraday: mục tiêu 0,6865.

EUR / USD Intraday: chịu áp lực.

GBP / USD trong ngày: aim @ 1.2745.

USD / CAD trong ngày: tìm kiếm 1.3505.

USD / CHF trong ngày: tìm kiếm 1,0125.

USD / JPY trong ngày: hướng tới 110.30.

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78