Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 17/7/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 17/07/2019

AUD / USD Intraday: chịu áp lực.

EUR / USD Intraday: chịu áp lực.

GBP / USD Intraday: chịu áp lực.

USD / CAD Intraday: chịu áp lực.

USD / CHF Intraday: xu hướng tăng trên 0,9865.

USD / JPY Trong ngày: chịu áp lực.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78