Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 19/3/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 19/03/2019

AUD / USD Intraday: chịu áp lực.

EUR / USD Intraday: chịu áp lực.

GBP / USD Intraday: tăng lên.

USD / CAD Intraday: dự kiến ​​sẽ phục hồi.

USD / CHF Intraday: chịu áp lực.

USD / JPY Intraday: ngưỡng kháng cự chính ở 111,45.

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78