Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 19/6/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 19/06/2019

AUD / USD Intraday: mục tiêu 0,6905.

EUR / USD Intraday: chịu áp lực.

GBP / USD Intraday: tiếp tục sự phục hồi.

USD / CAD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

USD / CHF Intraday: tiến xa hơn.

USD / JPY Intraday: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78