Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 19/7/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 19/07/2019

AUD / USD trong ngày: aim @ 0.7105.

EUR / USD Intraday: tăng lên.

GBP / USD trong ngày: aim @ 1.2600.

USD / CAD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

USD / CHF Intraday: chịu áp lực.

USD / JPY Intraday: ngưỡng kháng cự chính ở 107,65.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78