Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 20/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1,1615

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.1615 với mục tiêu ở mức 1.1665 và 1.1700 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.1615 cho thấy xu hướng giảm tiếp theo với 1.1595 và 1.1575 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1,2980

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,2980 với mục tiêu ở mức 1,3050 và 1,3080 gia hạn.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1,2980 tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.2955 và 1.2915 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

USD / CHF Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 1.0005

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.0005 với mục tiêu ở mức 0,9975 và 0,9960 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.0005 điểm cho đà tăng tiếp theo với mục tiêu là 1,2525 & 1,0045.

Nhận xét: các chỉ số kỹ thuật trong ngày được trộn lẫn và thận trọng.

USD / JPY Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 112,60

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 112,60 với mục tiêu mở rộng ở 112,20 & 112,05.

Kịch bản thay thế: trên 112,60 tìm kiếm tăng thêm với 112,85 & 113,10 là mục tiêu.

Nhận xét: các chỉ số kỹ thuật trong ngày được trộn lẫn và thận trọng.

USD / CAD Trong ngày: 1.3290 trong tầm nhìn.

Xoay vòng: 1,3245

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3245 ​​với mục tiêu ở mức 1,3290 & 1,3320 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1,3245 ​​tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.3205 & 1.3185 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI ủng hộ cho đà tăng điểm tiếp theo.

AUD / USD Trong ngày: từ chối.

Xoay vòng: 0,7375

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 0,7375 với mục tiêu ở mức 0,7325 & 0,7295 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7375 cho xu hướng tăng thêm với 0,7395 và 0,7410 làm mục tiêu.

Nhận xét: tỷ giá bứt xuống dưới mức 0,7325 sẽ kích hoạt mức giảm về 0,7295.

Share.

Leave A Reply