Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 21/5/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 21/05/2019

AUD / USD ST: nhược điểm chiếm ưu thế.

EUR / USD Intraday: tăng lên.

GBP / USD Intraday: chịu áp lực.

USD / CAD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

USD / CHF trong ngày: xem 1,0060.

USD / JPY Intraday: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78