Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 23/5/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 23/05/2019

AUD / USD Intraday: từ chối.

EUR / USD Intraday: chịu áp lực.

GBP / USD trong ngày: xem 1.2600.

USD / CAD Intraday: tiến xa hơn.

USD / CHF Intraday: thận trọng.

USD / JPY Trong ngày: chịu áp lực.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78