Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 24/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 1.1720.

Xoay vòng: 1,1720

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1720 với mục tiêu ở mức 1.1670 và 1.1635 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.1720, cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.1750 và 1.1780 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là 1.1720 là mức kháng cự, kỳ vọng mức hoàn trả là 1,1670.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1.3150

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3150 với các mục tiêu ở mức 1,3080 và 1,3045 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.3150, tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.3180 và 1.3215 là mục tiêu.

Nhận xét: tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.3080 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 1.3045.

USD / CHF Trong ngày: tăng thêm.

Xoay vòng: 0,9900

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9900 với mục tiêu ở mức 0,9950 và 0,9975 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 0,9900, tìm thêm điểm giảm thêm với 0,9880 và 0,9855 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và tiếp tục tăng.

USD / JPY Trong ngày: tiếp tục đà phục hồi.

Xoay vòng: 111,15

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 111,15 với các mục tiêu ở 111,60 & 111,90 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 111,15 tìm thêm điểm giảm thêm với 110,80 & 110,55 như mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và cho dấu hiệu tăng điểm hơn nữa.

USD / CAD Trong ngày: tiến thêm.

Xoay vòng: 1.3145

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3145 với các mục tiêu ở mức 1,3200 & 1,3225 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3145 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3110 và 1.3080 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và tiếp tục tăng.

AUD / USD Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,7400

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 0,7400 với mục tiêu ở mức 0,7355 và 0,7340 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên mức 0,7400 cho đà tăng tiếp theo với 0,7415 và 0,7435 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà đi lên.

Share.

Leave A Reply