Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 25/3/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 25/03/2019

AUD / USD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

EUR / USD Intraday: chịu áp lực.

GBP / USD Intraday: xu hướng tăng trên 1.3175.

USD / CAD Intraday: tiến xa hơn.

USD / CHF Intraday: xu hướng tăng trên 0,9925.

USD / JPY Trong ngày: thận trọng.

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78