Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 27/3/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 27/03/2019

AUD / USD Intraday: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

EUR / USD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

GBP / USD Intraday: xu hướng tăng trên 1.3170.

USD / CAD trong ngày: xem 1.3345.

USD / CHF Intraday: sự tăng giá chiếm ưu thế.

USD / JPY Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Hotline tư vấn miễn phí: ‭089 6708199‬