Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 27/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 1,1670

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1670 với mục tiêu ở mức 1.1635 và 1.1620 gia hạn.

Kịch bản thay thế: trên 1.1670 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.1695 và 1.1710 là mục tiêu.

Chú thích: RSI được trộn lẫn và cảnh báo.

GBP / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 1.3135.

Xoay vòng: 1.3135

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 1,3135 với mục tiêu ở mức 1,3085 và 1,3070 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên mức 1.3135 cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3160 ​​và 1.3175 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

USD / CHF Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 0,9925

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9925 với mục tiêu ở mức 0,9960 và 0,9980 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 0,9925 tìm thêm điểm yếu hơn nữa với 0,9900 và 0,9880 là mục tiêu.

Chú thích: RSI được trộn lẫn và cảnh báo.

USD / JPY Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 111,10

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 111,10 với mục tiêu mở rộng 110,85 & 110,70.

Kịch bản thay thế: ở trên 111,10, tìm kiếm tăng thêm với 111,25 & 111,55 như mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

USD / CAD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1.3025

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3025 với các mục tiêu ở mức 1,3095 và 1,3130 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới 1.3025 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.2975 và 1.2940 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn với xu hướng tăng.

AUD / USD Trong ngày: xu hướng tăng trên 0,7375.

Xoay vòng: 0,7375

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7375 với mục tiêu ở mức 0,7430 và 0,7450 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7375 điểm cho đà giảm tiếp theo với 0,7360 và 0,7340 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng tăng.

Share.

Leave A Reply