CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CÁC CẶP NGOẠI TỆ TRADINGCENTRAL NGÀY 28/02/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 28/02/2019

AUD / USD Intraday: nhược điểm chiếm ưu thế.

EUR / USD Intraday: được hỗ trợ bởi một đường xu hướng tăng.

GBP / USD Intraday: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

USD / CAD Intraday: giới hạn bởi một đường xu hướng tiêu cực.

USD / CHF Intraday: sự tăng giá chiếm ưu thế.

USD / JPY Intraday: xu hướng tăng trên 110,70.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78