Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 30/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: nhắm mục tiêu 1.1670.

Xoay vòng: 1,1635

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.1635 với các mục tiêu ở mức 1.1670 và 1.1695 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.1635 cho thấy xu hướng giảm tiếp theo với 1.1620 và 1.1600 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1,3080

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3080 với mục tiêu ở mức 1,3130 và 1,3160 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3080 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3060 và 1.3035 là mục tiêu.

Nhận xét: mặc dù việc tiếp tục hợp nhất không thể loại trừ, mức độ của nó sẽ bị hạn chế.

USD / CHF Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 0,9950

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,9950 với mục tiêu ở mức 0,9930 và 0,9915 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,9950 tìm thêm điểm tăng thêm với 0,9965 và 0,9980 làm mục tiêu.

Nhận xét: các chỉ số kỹ thuật trong ngày được trộn lẫn và thận trọng.

USD / JPY Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 111,10

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 111,10 với mục tiêu mở rộng là 110,75 & 110,55.

Kịch bản thay thế: phía trên 111,10 tìm kiếm tăng thêm với 111,25 & 111,50 là mục tiêu.

Nhận xét: các chỉ số kỹ thuật trong ngày được trộn lẫn và thận trọng.

USD / CAD Trong ngày: xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,3050

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3050 với các mục tiêu ở mức 1,3095 và 1,3130 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3050 cho thấy xu hướng giảm tiếp theo với mục tiêu 1.3020 & 1.3000.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

AUD / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 0,7380

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7380 với mục tiêu ở mức 0,7415 và 0,7430 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7380 cho mức giảm tiếp theo với 0,7365 và 0,7350 là mục tiêu.

Nhận xét: mặc dù việc tiếp tục hợp nhất không thể loại trừ, mức độ của nó sẽ bị hạn chế.

Share.

Leave A Reply