Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ TradingCentral ngày 31/7/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng tăng trên 1.1690.

Xoay vòng: 1,1690

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 1.1690 với mục tiêu ở mức 1.1720 & 1.1740 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.1690 tìm thêm điểm giảm thêm với 1.1665 và 1.1645 là mục tiêu.

Nhận xét: sự bứt phá trên 1.1690 là một tín hiệu tích cực đã mở đường dẫn đến 1.1720.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng tăng trên 1.3120.

Xoay vòng: 1.3120

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3120 với các mục tiêu ở mức 1.3155 và 1.3175 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3120 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3095 và 1.3080 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được hỗ trợ bởi một đường xu hướng tăng.

USD / CHF Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,9915

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,9915 với mục tiêu ở mức 0,9860 và 0,9840 gia hạn.

Kịch bản thay thế: trên 0,9915 tìm thêm điểm tăng thêm với 0,9935 và 0,9955 làm mục tiêu.

Nhận xét: điểm ngắt dưới 0,9915 là tín hiệu tiêu cực đã mở đường dẫn đến 0,9860.

USD / JPY Trong ngày: giảm.

Xoay vòng: 111,10

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 111,10 với mục tiêu mở rộng 110,85 & 110,75.

Kịch bản thay thế: trên 111,10 tìm kiếm tăng hơn nữa với 111,25 & 111,40 là mục tiêu.

Nhận xét: chỉ báo RSI kêu gọi một phiên giảm điểm mới.

USD / CAD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại mức 1.3050.

Xoay vòng: 1,3050

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 1,3050 với mục tiêu ở mức 1,2990 & 1,2960 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3050 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.3080 và 1.3110 là mục tiêu.

Nhận xét: mặc dù một sự tiếp tục của sự phục hồi kỹ thuật không thể loại trừ, mức độ của nó sẽ bị giới hạn.

AUD / USD Trong ngày: theo hướng 0,7415.

Xoay vòng: 0,7390

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7390 với mục tiêu ở mức 0,7415 và 0,7430 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7390 cho mức giảm tiếp theo với 0,7370 và 0,7355 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

Share.

Leave A Reply