Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ Tradingcentral trước phiên Mỹ ngày 25/06/2018

0

EUR/USD trong ngày: tăng

Điểm xoay: 1,1625

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1625 với mục tiêu 1,1675 & 1,1700.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1625, có thể tới 1,1595 & 1,1570.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1625 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời

GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3270

Điểm xoay: 1,3270

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3270 với mục tiêu 1,3215 & 1,3180.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3270, có thể tới 1,3295 & 1,3315.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,3270 giới hạn khả năng tăng giá

USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm

Điểm xoay: 109,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,70 với mục tiêu 109,15 & 108,90.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,70, có thể tới 110,00 & 110,20.

Tư vấn kĩ thuật: vượt qua mốc 109,70 chỉ số có thể tiến tới 109,15

AUD/USD trong ngày: dưới áp lực

Điểm xoay: 0,7445

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7445 với mục tiêu 0,7400 & 0,7370.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7445, có thể tới 0,7475 & 0,7500.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7445 khả năng quay về 0,7400 là rất lớn

Share.

Leave A Reply