Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch Gold & Oil của tradingCentral ngày 26/05/2017

0

   Gold spot trong ngày: tiến xa hơn

Điểm xoay: 1253,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,50 với mục tiêu 1259,50 & 1263,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,50, có thể tới 1251,00 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá

   Crude Oil (WTI) trong ngày: nguy cơ suy giảm

Điểm xoay: 49,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,40 với mục tiêu 48,05 & 47,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 49,40, có thể tới 49,90 & 50,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều

oil-well-art-d0e8499fbec07478

Share.

Leave A Reply