Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch Spot Gold và Oil của Tradingcentral ngày 04/05/2017

0

Gold spot trong ngày: dưới áp lực

Điểm xoay: 1245,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1245,00 với mục tiêu 1234,00 & 1230,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1245,00, có thể tới 1250,00 & 1254,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng

Crude Oil (WTI)trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 48,20

Điểm xoay: 48,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,20 với mục tiêu 47,30 & 46,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 48,20, có thể tới 48,55 & 48,90.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn

Share.

Leave A Reply