Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch Tradingcentral ngày 14/06/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Pivot: 1.1755

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 1.1755 với mục tiêu ở mức 1.1810 và 1.1840 gia hạn.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1.1755 tìm kiếm điểm giảm hơn nữa với 1.1730 và 1.1710 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

GBP / USD Trong ngày: mục tiêu 1.3400.

Pivot: 1.3345

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3345 với các mục tiêu ở mức 1,3400 & 1,3425 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3345 tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.3315 và 1.3280 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI ủng hộ cho đà tăng điểm tiếp theo.

USD / CHF Trong ngày: chịu áp lực.

Xoay vòng: 0,9870

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0,9870 với mục tiêu ở mức 0,9830 và 0,9810 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,9870 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 0,9890 và 0,9910 làm mục tiêu.

Nhận xét: tỷ lệ bứt xuống dưới 0,9830 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 0,9810.

USD / JPY Trong ngày: xem 110.10.

Xoay vòng: 110,50

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 110,50 với mục tiêu tại 110,10 & 109,80 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 110,50 có xu hướng tăng hơn nữa với 110,75 & 111,00 như mục tiêu.

Nhận xét: sự bứt phá dưới 110,10 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 109,80.

USD / CAD Trong ngày: xem 1.2955.

Pivot: 1.3010

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3010 với mục tiêu ở mức 1.2955 và 1.2920 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3010, tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.3045 và 1.3070 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là 1.3010 là kháng cự, kỳ vọng trở lại 1,2955.

AUD / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 0,7590.

Xoay vòng: 0,7590

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,7590 với mục tiêu ở mức 0,7555 & 0,7535 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7590 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 0,7610 và 0,7625 làm mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự 0.7590 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới 0.7555 vẫn ở mức cao.

Share.

Leave A Reply