Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch TradingCentral ngày 2/07/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,1640

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.1640 với mục tiêu ở mức 1.1695 và 1.1720 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.1640 tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.1610 và 1.1570 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

GBP / USD Trong ngày: mục tiêu 1,3230.

Xoay vòng: 1.3160

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3160 với mục tiêu ở mức 1,3230 & 1,3260 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3160 ​​cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3125 & 1.3085 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

USD / CHF Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,9930

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,9930 với mục tiêu ở mức 0,9885 và 0,9855 gia hạn.

Kịch bản thay thế: trên 0,9930 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 0,9955 và 0,9985 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang giảm và tiếp tục giảm.

USD / JPY Trong ngày: xu hướng tăng trên 110.55.

Xoay vòng: 110,55

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 110,55 với các mục tiêu ở mức 110,90 và 111,15 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110,55 tiếp tục giảm điểm với 110,35 & 110,10 như mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 110,55 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / CAD Trong ngày: xem 1.3125.

Xoay vòng: 1,3200

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3200 với mục tiêu ở mức 1.3125 & 1.3070 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3200, tìm thêm điểm tăng thêm với 1.3240 & 1.3270 là mục tiêu.

Nhận xét: thời gian nghỉ dưới 1.3125 sẽ làm giảm mức giảm xuống 1.3070.

AUD / USD Trong ngày: xu hướng tăng trên 0,7380.

Xoay vòng: 0,7380

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7380 với mục tiêu ở mức 0,7415 và 0,7430 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7380 cho xu hướng giảm tiếp theo với 0,7365 & 0,7335 là mục tiêu.

Nhận xét: mặc dù việc tiếp tục hợp nhất không thể loại trừ, mức độ của nó sẽ bị hạn chế.

Share.

Leave A Reply