Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch Tradingcentral ngày 29/06/2018

0

EUR / USD Trong ngày: chịu áp lực.

Xoay vòng: 1,1590

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1,1590 với mục tiêu ở mức 1,1550 & 1,1525 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.1590 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.1620 và 1.1640 là mục tiêu.

Nhận xét: tỷ giá bứt xuống dưới 1,1550 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 1.1525.

GBP / USD trong ngày: mặt giảm điểm chiếm ưu thế.

Pivot: 1.3110

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3110 với mục tiêu mở rộng là 1.3050 & 1.3015.

Kịch bản thay thế: trên 1.3110 tìm thêm điểm tăng thêm với 1.3150 & 1.3190 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự tại 1.3110 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới mức 1.3050 vẫn ở mức cao.

USD / CHF Trong ngày: mục tiêu 0,9990.

Xoay vòng: 0,9950

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9950 với mục tiêu ở mức 0,9990 & 1,0020 phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 0,9950 tìm thêm điểm yếu hơn với 0,9920 và 0,9895 làm mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 0,9950 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / JPY Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 110,25

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 110,25 với các mục tiêu ở mức 110,75 và 111,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110.25 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 110.00 và 109.65 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

USD / CAD Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Pivot: 1,3275

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 1,3275 với mục tiêu ở mức 1,3235 & 1,3200 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.3275, tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.3300 & 1.3320 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự tại 1.3275 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới mức 1.3235 vẫn ở mức cao.

AUD / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 0,7360.

Xoay vòng: 0,7360

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 0,7360 với mục tiêu ở mức 0,7335 và 0,7320 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7360 điểm cho đà tăng tiếp theo với 0,7380 và 0,7405 là mục tiêu.

Nhận xét: tiềm năng tăng có khả năng bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự 0.7360.

Share.

Leave A Reply