Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch TradingCentral ngày 3/07/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,1615

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 1.1615 với mục tiêu ở mức 1.1655 và 1.1680 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới 1.1615 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.1590 và 1.1570 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang tăng và cho dấu hiệu tăng điểm hơn nữa.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1.3120

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3120 với các mục tiêu ở mức 1.3160 ​​và 1.3180 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3120 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3095 và 1.3065 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

USD / CHF Trong ngày: cảnh báo.

Xoay vòng: 0,9930

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9930 với mục tiêu ở mức 0,9950 & 0,9965 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 0,9930 tìm thêm điểm yếu hơn với 0,9910 và 0,9895 làm mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 0.9930 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / JPY Trong ngày: mục tiêu 111.05.

Xoay vòng: 110,65

Sở thích của chúng tôi: vị trí dài trên 110,65 với mục tiêu mở rộng 111,05 & 111,25.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110,65 có xu hướng giảm hơn nữa với 110,35 & 110,10 như mục tiêu.

Nhận xét: RSI gọi cho một upleg mới. Cặp này được hỗ trợ bởi một đường xu hướng tăng trong khi thử thách ngưỡng quan trọng tại mức 111.

USD / CAD Trong ngày: từ chối.

Xoay vòng: 1,3220

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3220 với mục tiêu ở mức 1.3160 ​​& 1.3125 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.3220 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1.3270 & 1.3305 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm dưới vùng trung lập của nó ở mức 50.

AUD / USD Trong ngày: tiếp tục tăng điểm.

Xoay vòng: 0,7320

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7320 với mục tiêu ở mức 0,7360 và 0,7380 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7320 cho thấy mức giảm tiếp theo với 0,7305 và 0,7290 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

Share.

Leave A Reply