Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch TradingCentral ngày 4/07/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,1640

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,1640 với mục tiêu ở mức 1,1680 và 1,1700 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.1640 tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.1620 và 1.1590 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

GBP / USD Trong ngày: 1.3210 trong tầm nhìn.

Xoay vòng: 1,3175

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3175 với mục tiêu ở mức 1,3210 & 1,3230 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3175 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3155 & 1.3120 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà giảm.

USD / CHF Trong ngày: 0.9910 dự kiến.

Xoay vòng: 0,9930

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,9930 với mục tiêu ở mức 0,9910 & 0,9895 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,9930 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 0,9950 và 0,9965 làm mục tiêu.

Nhận xét: thời gian nghỉ dưới 0,9910 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 0.9895.

USD / JPY Trong ngày: mục tiêu 110.15.

Xoay vòng: 110,75

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 110,75 với mục tiêu tại 110,15 & 109,95 mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên mức 110,75 có xu hướng tăng hơn nữa với 111,05 & 111,40 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang giảm và tiếp tục giảm. Cặp tỷ giá đã bứt xuống dưới đường xu hướng tăng tại chỗ kể từ ngày 26/6.

USD / CAD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 1.3165.

Xoay vòng: 1.3165

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3165 với mục tiêu ở mức 1,3090 và 1,3045 gia hạn.

Kịch bản thay thế: ở trên mức 1.3165, tìm kiếm tăng điểm tiếp theo với 1.3200 & 1.3225 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu đà đi lên.

AUD / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 0,77370

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7370 với mục tiêu ở mức 0,7405 và 0,7430 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới 0,7370 điểm cho đà giảm tiếp theo với 0,7350 và 0,7330 là mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 0,77370 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

Share.

Leave A Reply