Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch TradingCentral ngày 5/07/2018

0

EUR / USD Trong ngày: xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 1,1635

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.1635 với mục tiêu ở mức 1.1675 và 1.1690 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.1635 cho thấy xu hướng giảm tiếp theo với 1.1615 và 1.1590 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng tăng trên 1.3200.

Xoay vòng: 1,3200

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1,3200 với mục tiêu ở mức 1,3250 & 1,3270 gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3200, tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.3170 và 1.3155 là mục tiêu.

Nhận xét: mặc dù việc tiếp tục hợp nhất không thể loại trừ, mức độ của nó sẽ bị hạn chế.

USD / CHF Trong ngày: xu hướng tăng trên 0,9915.

Xoay vòng: 0,9915

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9915 với mục tiêu ở mức 0,9940 và 0,9950 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 0,9915 tìm thêm điểm yếu hơn với 0,9900 & 0,9885 làm mục tiêu.

Nhận xét: chỉ số RSI vừa hạ cánh trên vùng trung lập của nó ở mức 50% và đang đi lên.

USD / JPY Trong ngày: tăng.

Xoay vòng: 110,40

Sở thích của chúng tôi: vị trí dài trên 110,40 với mục tiêu ở mức 110,75 & 110,95 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110,40 tiếp tục giảm điểm với 110,25 & 110,00 như mục tiêu.

Nhận xét: RSI gọi cho một upleg mới.

USD / CAD Trong ngày: theo hướng 1.3125.

Xoay vòng: 1.3160

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3160 ​​với mục tiêu ở mức 1.3125 & 1.3105 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.3160, tìm thêm điểm tăng thêm với 1.3180 và 1.3200 là mục tiêu.

Bình luận: một break dưới 1.3125 sẽ kích hoạt một giọt hướng tới 1.3105.

AUD / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 0,7390.

Xoay vòng: 0,7390

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới mức 0,7390 với mục tiêu ở mức 0,7370 và 0,7350 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7390 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 0,7405 và 0,7425 làm mục tiêu.

Nhận xét: tiềm năng tăng có khả năng bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự tại 0,7390.

Share.

Leave A Reply