Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch TradingCentral ngày 6/07/2018

0

EUR / USD Trong ngày: tăng lên.

Xoay vòng: 1,1675

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài ở trên 1,1675 với mục tiêu ở mức 1,1720 & 1,1745 gia hạn.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1.1675 tìm thêm điểm giảm tiếp với 1.1650 và 1.1630 là mục tiêu.

Nhận xét: chỉ số RSI vừa hạ cánh trên vùng trung lập của nó ở mức 50% và đang đi lên.

GBP / USD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 1.3245.

Xoay vòng: 1,3245

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3245 với các mục tiêu ở mức 1.3195 và 1.3170 mở rộng.

Kịch bản thay thế: ở trên 1.3245, tìm kiếm tăng điểm tiếp theo với 1.3275 & 1.3300 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là ngưỡng kháng cự tại 1.3245 không bị vượt qua, rủi ro phá vỡ dưới mức 1.3195 vẫn ở mức cao.

USD / CHF Trong ngày: xu hướng tăng trên 0,9925.

Xoay vòng: 0,9925

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,9925 với mục tiêu ở mức 0,9940 và 0,9950 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 0,9925 tìm thêm điểm yếu hơn với 0,9915 và 0,9900 là mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 0,9925 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / JPY Trong ngày: xu hướng tăng trên 110.50.

Xoay vòng: 110,50

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 110,50 với mục tiêu ở mức 110,70 & 110,85 mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110,50, tiếp tục giảm điểm với 110,25 & 110,10 như mục tiêu.

Nhận xét: mặc dù việc tiếp tục hợp nhất không thể loại trừ, mức độ của nó sẽ bị hạn chế. Cặp đôi đã xác nhận một Double Bottom: một mẫu đảo chiều tăng giá kêu gọi sự phục hồi.

USD / CAD Trong ngày: xu hướng tăng trên 1.3115.

Xoay vòng: 1.3115

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3115 với các mục tiêu ở mức 1.3160 ​​và 1.3180 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: bên dưới 1.3115 xem xét giảm điểm thêm với 1.3090 và 1.3070 là mục tiêu.

Nhận xét: về mặt kỹ thuật, RSI đang nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.

AUD / USD Trong ngày: tăng lên.

Xoay vòng: 0,7380

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7380 với mục tiêu ở mức 0,7410 và 0,7425 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7380 điểm cho đà giảm tiếp theo với 0,7360 và 0,7345 mục tiêu.

Nhận xét: chỉ số RSI vừa hạ cánh trên vùng trung lập của nó ở mức 50% và đang đi lên.

Share.

Leave A Reply