Hỗ trợ trực tiếp

Chiến lược giao dịch TradingCentral ngày 9/07/2018

0

 

 

EUR / USD: mức kháng cự quan trọng tại 1.1850

Xoay vòng: 1,1850

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.1850 với mục tiêu ở mức 1.1500 & 1.1300 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1,1850 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 1,1970 và 1,2150 là mục tiêu.

Nhận xét: miễn là 1,1850 là kháng cự, kỳ vọng trở lại 1,1500.

GBP / USD Trong ngày: xu hướng vẫn tăng.

Xoay vòng: 1,3255

Sở thích của chúng tôi: các vị trí dài trên 1.3255 với mục tiêu ở mức 1.3340 & 1.3365 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 1.3255 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 1.3200 & 1.3170 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI cho thấy đà tăng.

USD / CHF Trong ngày: giảm điểm chiếm ưu thế.

Xoay vòng: 0,9910

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,9910 với mục tiêu ở mức 0,9865 & 0,9850 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,9910 tìm thêm điểm tăng thêm với 0,9930 và 0,9945 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

USD / JPY Trong ngày: phục hồi trong tầm nhìn.

Xoay vòng: 110,30

Sở thích của chúng tôi: vị trí dài trên 110,30 với mục tiêu ở mức 110,55 và 110,70 điểm mở rộng.

Kịch bản thay thế: dưới mức 110,30 tiếp tục giảm điểm với 110,10 & 109,95 như mục tiêu.

Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 110.30 đã hình thành và đã cho phép ổn định tạm thời.

USD / CAD Trong ngày: mức kháng cự quan trọng tại 1.3110.

Xoay vòng: 1.3110

Sở thích của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 1.3110 với mục tiêu ở mức 1,3070 và 1,3055 gia hạn.

Kịch bản thay thế: trên 1.3110 cho thấy xu hướng tăng hơn nữa với 1.3125 & 1.3150 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI được trộn lẫn với xu hướng giảm.

AUD / USD Trong ngày: tiến thêm.

Xoay vòng: 0,7415

Sở thích của chúng tôi: các vị trí lâu dài trên 0,7415 với mục tiêu ở mức 0,7460 và 0,7470 lần gia hạn.

Kịch bản thay thế: dưới mức 0,7415 cho thấy xu hướng giảm hơn nữa với 0,7400 và 0,7375 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI kêu gọi sự phục hồi.

Share.

Leave A Reply