Hỗ trợ trực tiếp
      

Chiến lược giao dịch USD/JPY , GBP/USD ngày 14/6/2018

0
  • USD/JPY giá đã bật mạnh lên từ khu vực hỗ trợ

Sau khi bật lên từ ngưỡng hỗ trợ chính 108.600 -> 107.700 USD/JPY đã tăng điểm liên tiếp trong 2 tuần qua nhưng có những điểm giảm giá nhẹ . chúng ta lạc quan về xu hướng tăng trong tuần này , các nhà đầu tư có thể mua các tín hiệu h1 , h4 theo xu hướng tăng này sau khi  giá giảm nhẹ về hỗ trợ.

  • GBP/USD Tỷ giá GBPUSD đã quay trở lại mức khánh cự  1.3445 , trong bối cảnh xu hướng giảm. Chúng tôi vẫn bán trên thị trường này như trong những tuần gần đây, phù hợp với xu hướng giảm giá tổng thể nằm trong biểu đồ hàng ngày. Nhà đầu tư có thể theo dõi các tín hiệu về hành động giá để bán ngắn hạn lên đến 1.3620 trong tuần này. Chúng tôi lạc quan về xu hướng  giảm trong khi vẫn nằm dưới mức 1,3750.

 

  • Note: Chiến lược chỉ mang yếu tố tham khảo không phải là khuyến nghị để đầu tư.

Share.

Leave A Reply