Copy trade và tài khoản PAMM

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 17/09/2019

Hệ thống Copy Trade và tài khoản PAMM mang các nhà đầu tư và nhà giao dịch xích gần nhau hơn, cho phép các nhà đầu tư kiếm tiền trên thị trường Forex và chứng khoán mà không cần giao dịch một mình và các nhà quản lý nhận thêm thu nhập thông qua quản lý hiệu quả các quỹ đầu tư.

Các tính năng chính của Copy Trade và tài khoản PAMM là gì

  •  
  • Người quản lý cần đầu tư tiền của mình vào tài khoản PAMM/Copy trade.
  •  
  •  
  • Người quản lý không thể truy cập vào quỹ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, phí hiệu suất được xác định trước mà người quản lý tài khoản kiếm được sẽ tự động rút từ tài khoản của nhà đầu tư.
  •  
  •  
  • Lợi nhuận hoặc thua lỗ được chia cho các nhà đầu tư/người theo dõi trên cơ sở tỷ lệ thuận.

Các tính năng và lợi ích của tài khoản PAMM và Copy trade là gì

Quản lý trách nhiệm

Một trong những yêu cầu của chúng tôi đối với người quản lý quỹ tiền là họ cần có một số tiền riêng được đầu tư vào tài khoản của họ.

Tính minh bạch và báo cáo về tài khoản

Bạn có thể truy cập báo cáo theo thời gian thực về hiệu suất của người quản lý tài khoản của bạn trong AM Broker. Bạn có thể thiết lập tham số rủi ro của riêng bạn.

Tính linh hoạt Nạp và Rút tiền

Bạn có thể thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền từ tài khoản của mình bất cứ lúc nào vào lúc cập nhật (rollover) hàng ngày. Không tính phí.

 

 

 

Tài khoản PAMM hoạt động như thế nào

Bước 1 - bắt đâu

Nhà giao dịch có kinh nghiệm số 1 mở tài khoản PAMM, nạp tiền và trở thành người quản lý. Ông đầu tư 5000 USD của riêng mình, đưa ra lời đề nghị và chờ đợi các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư 2, 3 và 4 tìm hiểu lịch sử giao dịch và đề nghị từ người quản lý quỹ tiền và coi chúng là một khoản đầu tư sinh lợi. Nhà đầu tư 2 nạp vào tài khoản PAMM 1000USD, nhà đầu tư 3 - 10000USD và 4 - 50000USD. Tổng số tiền đầu tư bây giờ là 66000USD.

Bước 2 - Giao dịch và phân bổ

Người quản lý giao dịch với số tiền đầu tư trong thời gian đó như được nêu trong đề nghị. Ví dụ trong 2 tháng.

Anh ta quản lý để đạt được 40% số tiền đầu tư ban đầu hoặc 26400USD. Tổng số tiền bây giờ là 92400USD. Hãy cùng xem cách chia lợi nhuận này cho các nhà đầu tư:
Nhà đầu tư 1 (Người quản lý tài khoản): 2000USD
Nhà đầu tư 2: 400USD
Nhà đầu tư 3: 4000USD
Nhà đầu tư 4: 20000USD

Bước 3 - Phân phối lãi/lỗ

Nhà đầu tư trả cho người quản lý tỷ lệ phần trăm nhất định của lợi nhuận. Nó được quy định bởi lời đề nghị. Ví dụ: 20%.

Hãy cùng xem những gì mỗi bên nhận được sau khi hết thời hạn đầu tư:
Nhà quản lý 1: $5.000 + $2.000 + $80 + $800 + $4.000 = $11.880
Nhà đầu tư 2: $1.000 + $400 - $80 = $1.320
Nhà đầu tư 3: $10.000 + $4.000 - $800 = $13.200
Nhà đầu tư 4: $50.000 + $20.000 - $4.000 = $66.000

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78