Hỗ trợ trực tiếp
      

Crypto

0

Cryptocurrency là gì?

Cryptocurrency  là một loại tiền kỹ thuật số được mã hóa tạo ra bởi các mật mã toán học và nguyên tắc kỹ thuật máy tính hiện đại nhất, nhằm bảo vệ cấu trúc của nó không thể phá vỡ được. Do đó, các đồng tiền kỹ thuật số này không thể làm giả hay gian lận được vì nó đã được bảo vệ. Đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên được tạo ra là Bitcoin vào  năm 2009 và hiện nay có hàng trăm đồng tiền mã hóa được tạo ra gọi là Altcoins.

Không giống như các tiền tệ thông thường, tiền kỹ thuật số được quản lý phân cấp nó không chụi sự quản lý của bên thứ ba, của ngân hàng trung ương hay một tổ chức của một quốc gia nào. Người sử dụng tiền kỹ thuật số được bảo mật thông tin một cách tuyệt đối. Nguồn cung và giá trị của tiền kỹ thuật số được quản lý bởi chính người dùng và các giao thức mật mã phức tạp của nó. Các thợ mỏ sẽ là người tính toán để ghi nhận các giao dịch và tạo ra các đơn vị tiền kỹ thuật số mới, họ sẽ nhận được một khoản phí giao dịch. Đây là một bộ phận quan để mạng lại sự ổn định cho hệ thống tiền kỹ thuật số.

Bạn có thể trao đổi giao dịch các đồng tiền kỹ thuật số này bằng tiền mặt tại các sàn giao dịch, nghĩa là sẽ có tỷ giá hối đoái dành riêng cho mỗi loại tiền kỹ thuật số ứng với từng đồng tiền của từng quốc gia khác nhau trên thế giới. Đồng thời các đồng tiền kỹ thuật số đều có nguồn cung hữu hạn giống như vàng vậy, theo thời gian việc khai thác tiền kỹ thuật số khó khăn hơn cho đến khi nguồn cung được các thợ mỏ đào khai thác hết.

 

 

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply