Đường cong lợi suất của Đức đảo ngược khi lợi suất 10 năm giảm xuống dưới mức 3 tháng

Viết bởi: admin Ngày đăng: 13/08/2019

Đức trái phiếu năng suất đường cong đã đảo ngược với các10-năm sản lượng hiện nay giao dịch dưới các năng suất trêncác 3 tháng trái phiếu. Các lây lan giữa các hai ngã dưới zerovào tháng tám và đứng ở -0,036 cơ sở điểm trên hôm thứ Hai. Một đảo ngược năng suất đường cong được rộng rãi coi là một dấu hiệu của suy thoái kinh tế. Các của Eurozone

https://www.forexfactory.com/news/940266-german-yield-curve-inverts-as-10-year-yield-drops

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78