Hỗ trợ trực tiếp
      

Fed cho biết nền kinh tế Mỹ đang phát triển rất tốt

0

Fed tăng lãi suất như mong đợi:

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang thêm 25% lên 2% lên 2,25% trong cuộc họp tháng 9 năm 2018, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các nhà hoạch định chính sách hy vọng tăng thêm lãi suất trong năm nay, 3 tăng trong năm 2019 và 1 vào năm 2020, phù hợp với kỳ vọng trước đó. 

Dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2018 đã tăng lên 3,1 phần trăm từ 2,8 phần trăm trong dự báo tháng Sáu và cho năm 2019 đến 2,5 phần trăm từ 2,4 phần trăm. Dự báo năm 2020 được duy trì ổn định ở mức 2%. Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 3,7% vào năm 2018 (3,6% trong dự báo tháng 6) và 3,5% vào cả năm 2019 và 2020 (tương tự như tháng 6). Dự báo lạm phát PCE được duy trì ổn định ở mức 2,1% cho năm 2018, giảm xuống còn 2% từ 2,1% năm 2019 và không thay đổi ở 2,1% vào năm 2020.

FOMC tuyên bố:

Thông tin nhận được kể từ khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang họp vào tháng Tám cho thấy thị trường lao động đã tiếp tục tăng cường và hoạt động kinh tế đã tăng với tốc độ mạnh . Việc làm tăng mạnh, trung bình, những tháng gần đây, và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Chi tiêu hộ gia đình và đầu tư cố định kinh doanh đã tăng mạnh. Trên cơ sở 12 tháng, cả lạm phát và lạm phát chung đối với các mặt hàng khác ngoài thực phẩm và năng lượng vẫn ở mức gần 2%. Các chỉ số kỳ vọng lạm phát dài hạn ít thay đổi, cân bằng .
Phù hợp với nhiệm vụ theo luật định của mình, Ủy ban tìm cách thúc đẩy việc làm và ổn định giá tối đa. Ủy ban hy vọng rằng việc tăng dần dần phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang sẽ phù hợp với việc mở rộng hoạt động kinh tế bền vững, điều kiện thị trường lao động mạnh và lạm phát gần mục tiêu 2% đối xứng của Ủy ban trong trung hạn. Rủi ro đối với triển vọng kinh tế xuất hiện gần như cân bằng .
Theo quan điểm của các điều kiện thị trường lao động được thực hiện và dự kiến ​​và lạm phát, Ủy ban đã quyết định tăng phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang lên 2 đến 2-1 / 4 phần trăm.
Trong việc xác định thời gian và kích thước của các điều chỉnh trong tương lai cho phạm vi mục tiêu cho lãi suất liên bang, Ủy ban sẽ đánh giá các điều kiện kinh tế được mong đợi và dự kiến ​​liên quan đến mục tiêu việc làm tối đa của nó và mục tiêu lạm phát 2% đối xứng của nó. Đánh giá này sẽ đưa vào tài khoản một loạt các thông tin, bao gồm các biện pháp điều kiện thị trường lao động, chỉ số áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát, và các bài đọc về phát triển tài chính và quốc tế.
Share.

Leave A Reply