FXMT : Tổng hợp thị trường ngày 08/03/2019

Viết bởi: Thành Doji Ngày đăng: 08/03/2019

 

Tin tức quan trọng trong ngày : 

 

CAD (20:30) Thay đổi việc làm 

Kỳ trước 66,8K , dự báo 0,6K ( 'Thực tế' lớn hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

Tạo việc làm là một chỉ số quan trọng hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn hoạt động kinh tế tổng thể

CAD (20:30) Tỷ lệ thất nghiệp 

Kỳ trước 5,8% , dự báo 5,8% ( 'Thực tế' ít hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

Mặc dù nhìn chung nó được xem là một chỉ số tụt hậu, số người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của sức khỏe kinh tế nói chung vì chi tiêu của người tiêu dùng có tương quan cao với điều kiện thị trường lao động

USD (20:30) Thu nhập trung bình hàng giờ m / m

Kỳ trước 0,1% , dự báo 0,3% ( Thực tế' lớn hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ ) 

Đó là một chỉ số hàng đầu về lạm phát tiêu dùng - khi các doanh nghiệp trả nhiều tiền hơn cho lao động, chi phí cao hơn thường được chuyển cho người tiêu dùng

 USD (20:30) Non-Farm Employment Change

Kỳ trước 304K , dự báo 180K ( Thực tế' lớn hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

 Tạo việc làm là một chỉ số quan trọng hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn hoạt động kinh tế tổng thể

 USD (20:30) Tỷ lệ thất nghiệp

Kỳ trước 4,0% , dự báo 3,9% ( 'Thực tế' ít hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

Mặc dù nhìn chung nó được xem là một chỉ số tụt hậu, số người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của sức khỏe kinh tế nói chung vì chi tiêu của người tiêu dùng có tương quan cao với điều kiện thị trường lao động. Thất nghiệp cũng là một cân nhắc chính cho những người chỉ đạo chính sách tiền tệ của đất nước

 

Chiến lược giao dịch : 

 

EUR/USD Xu hướng giảm chiếm ưu thế 

Các vùng kháng cự : 1.1232 , 1.1286 , 1.1351

Các vùng hỗ trợ : 1.1138 , 1.1083 , 1.0996

Khuyến nghị giao dịch : SELL vùng 1.1232 - 1.1286

Stop loss : vùng  1.1351

Take profit : vùng  1.1083 - 1.0996

Kịch bản thay thế :  BUY  khi giá đóng cửa trên vùng 1.1351 

Chú ý : Các nhà đầu tư nên chú ý đến các chỉ số kinh tế vào lúc  (20:30)  có thể dẩn đến biến động mạnh cho cặp tỷ giá này .

 

 

AUD/USD : Xu hướng giảm chiếm ưu thế 

Các vùng kháng cự :  0.7041 , 0.7069 , 0.7092 

Các vùng hỗ trợ : 0.6994 , 0.6972 , 0.6949

Khuyến nghị giao dịch : SELL

Stop loss : vùng  0.7069

Take profit : vùng , 0.6972 - 0.6949

Kịch bản thay thế : BUY  khi giá đóng cửa trên vùng  0.7069 

Chú ý : Các nhà đầu tư nên chú ý đến các chỉ số kinh tế vào lúc  (20:30)  có thể dẩn đến biến động mạnh cho cặp tỷ giá này .

 

 

GBP/USD Xu hướng giảm chiếm ưu thế 

Các vùng kháng cự : 1.3107 , 1.3177 , 1.3224

Các vùng hỗ trợ : 1.3038 , 1.2987 , 1.2930

Khuyến nghị giao dịch :SELL 

Stop loss : vùng   1.3177

Take profit : vùng 1.2987 - 1.2930

Kịch bản thay thế : BUY  khi giá đóng cửa trên vùng 1.3177 

Chú ý : Các nhà đầu tư nên chú ý đến các chỉ số kinh tế vào lúc  (20:30)  có thể dẩn đến biến động mạnh cho cặp tỷ giá này .

 

 

Chiến lược mang tính chất tham khảo , chúc quý nhà đầu tư thành công.!

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78