FXMT: Tổng hợp thị trường ngày 28/02/2019

Viết bởi: Thành Doji Ngày đăng: 28/02/2019

 

TIN TỨC QUAN TRỌNG TRONG NGÀY : 

 

NZD  (7:00) Niềm tin kinh doanh của ANZ

Kỳ trước -24.1 ('Thực tế' lớn hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

 Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế - doanh nghiệp phản ứng nhanh với điều kiện thị trường và những thay đổi trong tình cảm của họ có thể là tín hiệu sớm của hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu, tuyển dụng và đầu tư

AUD (7:30) Chi phí vốn tư nhân q / q

Kỳ trước -0,5% , dự báo 0,8% ( 'Thực tế' lớn hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế - các doanh nghiệp nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường và những thay đổi về mức đầu tư của họ có thể là một tín hiệu sớm của hoạt động kinh tế trong tương lai như tuyển dụng, chi tiêu và thu nhập

USD (20:30) GDP tạm ứng q / q

Kỳ trước 3.4% , dự báo 2.6% ( 'Thực tế' lớn hơn 'Dự báo' là tốt cho tiền tệ )

Đó là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và thước đo chính về sức khỏe của nền kinh tế

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH :

 

EUR/USD : Xu hướng tăng chiếm ưu thế .

 

Vùng kháng cự : 1.1394 , 1.1419 , 1.14353

Vùng hỗ trợ :1.1352 , 1.1336, 1.1311

Khuyến nghị giao dịch : BUY 

Stop loss : vùng 1.1336

Take profit : vùng 1.1419 - 1.14353

Kịch bản thay thế : SELL  khi giá đóng cửa dưới vùng 1.1419 -1.14353

 

 

GBP/USD : Xu hướng tăng chiếm ưu thế .

 

Vùng kháng cự : 1.3413 , 1.3413 , 1.3476 

Vùng hỗ trợ : 1.3296 , 1.3242 ,  1.3146

Khuyến nghị giao dịch : BUY 

Stop loss : vùng 1.3242

Take profit : vùng 1.3413 - 1.3476 

Kịch bản thay thế : SELL  khi giá đóng cửa dưới vùng 1.3296 - 1.3242

 

 

GOLD : Xu hướng giảm chiếm ưu thế .

 

Vùng kháng cự : 1327.0 , 1334.8 , 1340.0

Vùng hỗ trợ : 1314.1 , 1309.0 , 1301.2 

Khuyến nghị giao dịch : SELL dưới 1327.0 

Stop loss : vùng 1334.8

Take profit : vùng  1309.0 - 1301.2 

Kịch bản thay thế : BUY  khi giá đóng cửa trên vùng 1334.8 - 1340.0

 

 

Chiến lược mang tính chất tham khảo , chúc quý nhà đầu tư thành công.!

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78